FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Śladami historii - krakowski spacer 1ag

W duchu słów św. Jana Pawła II -  Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości 13 kwietnia klasa I ag udała się na Rynek Krakowski oraz na Wawel.

Spacer po Krakowie miał na celu uczczenie aż trzech bardzo ważnych, historycznych wydarzeń: Hołdu Pruskiego (10 kwietnia 1525), zbrodni katyńskiej (13 kwietnia 1940) oraz Chrztu Polski (14 kwietnia 966). Uczniowie poznali najważniejsze miejsca i symbole związane z tymi wydarzeniami.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza