FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

„Niepodległa do hymnu” w 102. rocznicę odzyskania niepodległości

Zachęcamy uczniów i nauczycieli, aby w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, we wtorek 10 listopada o godz. 11:11, zechcieli uczcić tę ważną dla nas wszystkich rocznicę i zaśpiewali „Mazurek Dąbrowskiego”. W tenże sposób nie tylko uhonorujemy ten dzień, ale również włączymy się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy, aby uczniowie i nauczyciele połączyli się ze sobą za pomocą internetu i odśpiewali  hymn np. korzystając z platformy Microsoft Teams.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
- Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

 

Natomiast w samym dniu rocznicy, 11 listopada, możemy uczcić Narodowe Święto Niepodległości bez wychodzenia z domu przyłączając się do akcji „Niepodległa do hymnu” . Aby stać się częścią tego przedsięwzięcia wystarczy odśpiewać hymn Polski i wywiesić państwową flagę. Zachęcamy również do odsłuchania koncertu, który będzie dostępny online na stronie www.niepodlegla.gov.

Narodowe Święto Niepodległości jest symbolem ogromnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków, ale również dowodem jedności, solidarności i współpracy całego narodu. To wartości szczególnie ważne dzisiaj, w tak trudnych dla naszego społeczeństwa czasach.

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza