FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Dzień Ziemi 2022

 22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Dzień ten promuje ekologię. Zachęca społeczeństwo do dbania o środowisko oraz uczy, że naszą planetę powinno się szanować. Święto to pokazuje również, że jeżeli nie będziemy troszczyli się o Ziemię, może skończyć się to katastrofą ekologiczną.


Tegoroczny Dzień Ziemi obchodzony pod hasłem “Inwestujmy w naszą planetę” ma zwrócić uwagę na konieczność zmian w różnych obszarach działalności oraz wspólną odpowiedzialność – firm, rządów i obywateli.
Z tej okazji w naszej szkole przez kilka dni uczniowie byli angażowani w różne działania, których celem jest popularyzowanie wiedzy przyrodniczej:

1. W ramach projektu Krakowska Akademia Klimatu uczniowie wzięli udział w wydarzeniu edukacyjnym łączącym wiedzę na temat ochrony środowiska z pokazami filmowymi najlepszych filmów ekologicznych ostatnich lat połączonych z dyskusjami z twórcami filmów, ekspertami ONZ, przedstawicielami Miasta Krakowa odpowiedzialnymi za politykę zrównoważonego rozwoju.

2. Przedstawiciele uczniów z kl.1 ag, 2 df,1 er, 3hr, 3 dr wzięli udział w projekcie ekologicznym Hydrozagadka.

Celem projektu było zwiększenie świadomości młodzieży na temat sytuacji hydroekologicznej w Polsce i roli, jaką pełni gospodarka wodna w walce z suszą, a także poszerzenie wiedzy w zakresie promowania i wdrażania rozwiązań retencyjnych. Uczniowie zapoznali się ze sposobami zapobiegania suszy na poziomie lokalnym i możliwościami podejmowania działań w zakresie mikroretencji.

3. Uczniowie klasy 2ag i 3az otrzymali certyfikat za udział w programie edukacyjnym „Elektroodpady mają zasady” promującym ekologiczne postawy wśród uczniów krakowskich szkół oraz selektywną zbiórkę odpadów w Krakowie.

4. W ramach współpracy z PAH uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w warsztatach zorganizowanych pod hasłem „Oszczędzanie wody to za mało”. Obejrzeli film pod takim samym tytułem, dyskutowali, komentowali i wykonali plakat.

5. Na terenie przy szkole uczniowie posadzili małe drzewko. Planujemy kontynuować ten sposób „wspierania przyrody” w kolejnych latach.

6. 22.04 klasa 2er wzięła udział w zbieraniu odpadów na terenach zielonych w Krakowie – Łąki Nowohuckie.

7. 22.04 odbyły się również prelekcje nt. smogu, zmian klimatycznych na Ziemi oraz obchodów Dnia Ziemi. Celem zajęć było uwrażliwienie młodzieży i podniesienie ich świadomości w zakresie zagrożeń, jakie niesie nieumiejętne korzystanie z zasobów przyrody.

8. W ramach podsumowania Światowego Dnia (Dni) Ziemi uczniowie klasy 3hr przygotowali film edukacyjny pt. „Ekoreklama” związany z tematyką ochrony klimatu, który został zgłoszony na konkurs - Filmowa Olimpiada klimatyczna.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie.
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza