FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Gala IX edycji Międzynarodowego Konkursu Graficznego ,,Sztuka dla sztuki”

Fragonard, Hopper, Chełmoński, Goya, Rembrandt, Munch…uznani artyści z różnych epok, których twórczość została na nowo odkryta przez młodych ludzi, pokazujących, że sztuka może być wyzwaniem, wartością, sugestią, natchnieniem, komentarzem do tego, co bliskie, bolesne, masowe, bo przecież sztuka nie ma granic.

 


Efekty powyższych inspiracji zostały nagrodzone 27 kwietnia , podczas uroczystej gali IX. Międzynarodowego Konkursu Graficznego a.d.2022, którego koordynatorem w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych jest Pani Ewa Klobassa-Zrencka
Swoją obecnością, obok samych nagrodzonych, zaszczycili nas:
Pani Joanna Marczewska i Pan Dariusz Kaczmarczyk- Prezesi MM Druk Serwis, którzy ufundowali nagrodę za I miejsce dla Alicji Nowickiej z Zespołu Szkół Przemysłu Mody
i Reklamy im. Wł. Reymonta w Częstochowie,
Pan Daniel Kozłowski- Dyrektor ds.produkcji w Drukarni Illochroma, sponsor nagrody za II miejsce dla Zuzanny Kacperak z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu,
Pani Joanna Łukaszewska-Bauman, Główny Grafik w Firmie BBZ ( ufundowanie nagród za III miejsce i nagrody specjalnej) dla Martyny Lech z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie i Pauliny Jureczko z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Jana Smolenia w Bytomiu,
Pan Piotr Kuzikowski, przedstawiciel Drukarni Skleniarz i Pan Marek Hohenauer, Przewodniczący Dzielnicy XV Mistrzejowice.
Wybór i merytoryczne uzasadnienie przyznanych nagród zaprezentował Pan Ziemowit Kościelny, grafik i wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks.J.Tischnera, Przewodniczący Jury Międzynarodowego Konkursu Graficznego, a galę uświetnił występ szkolnego chóru.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym osobom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej, jubileuszowej edycji Konkursu.

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza