FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

W Poligrafiku uczą nauczyciele-artyści

13 maja w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach wernisaż swoich prac otwierała, dobrze nam wszystkim w szkole znana, ucząca przedmiotów związanych z reklamą i grafiką, Pani Profesor Monika Tarsa. "Malować góry to prawdziwy zaszczyt" tak brzmiało rozwinięcie tytułu wystawy "ZaSzczyty", bo góry swoim majestatem i pięknem budzą zachwyt i ich malowanie to swoistego rodzaju przywilej - mówiła Artystka. W gorlickim muzeum możemy oglądać 20 prac, które wiąże tematyka górska. Pani Monika Tarsa w wywiadzie udzielonym Radiu Kraków powiedziała, że malowanie gór jest dla niej czymś mistycznym, daje poczucie wolności i radość tworzenia. Na obrazach realizm przenika się z abstrakcją i wrażeniem. Niezwykła jest też faktura płócien - monochromatyczna, głęboka, a kolorystyka czasami stalowa, a czasami rozbielona i ulotna, jak górskie mgły... Wystawa będzie czynna do 8 czerwca.

O wystawie można również przeczytać na portalu Gazety Wyborczej.

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza