FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Finał akcji SU-wak, programu wsparcia Samorządów Uczniowskich

Kilka dni temu, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w podsumowaniu II edycji Programu #SU-w-ak, podczas uroczystej Gali w Urzędzie Miasta Krakowa.

Program był realizowany w ramach aktywności krakowskiej młodzieży Młody Kraków 2.0i finansowany ze środków miasta.Nad jego realizacją czuwała Fundacja Oświatowa im. Ks. Stefana Konarskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasz projekt uzyskał aprobatę jury, a tym samym otrzymał dotację na jego realizację i zapraszamy do obejrzenia Wirtualnej Księgi Dobrych Praktyk, pełnej zwycięskich projektów Samorządów Uczniowskich.

 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza