FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Uroczystośc zakończenia roku szkolnego to czas zasłużonych nagród dla tych, którzy wkładali wysiłek w zdobywanie wiedzy i osiągnęli za to laur świadectwa z  wyróżnieniem, ale również dla tych, którzy wykazali się wzorową frekwencją, zaangażowaniem w życie szkoły- śpiewając w szkolnym chórze,  uczestnicząc w szkolnych konkursach, wydarzeniach, czy  rozgrywkach sportowych.

Była to w tym roku całkiem spora liczba uczniów, z których jesteśmy bardzo dumni! Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pani Czesława Sońta i Maria Siwińska, przedstawicielki Związku Zawodowego Poligrafów, który, co roku funduje nagrodę pieniężną dla najepszego ucznia- poligrafa oraz Pan Antoni Matyasik wiceprezes Stowarzyszenia Predsiębiorców Poligrafii, prezes krakowskiej firmy Grafkarton. Dużej klasy laptopa, ufundowanego przez naszego patrona firmę  Arctic Paper Kostrzyn S.A, odebrała Julka Szkółka za najwyższą średnią i kreatywność, którą wykazała się biorąc udział w wielu konkursach filmowych i fotograficznych. Pani Dyrektor Marzena Lenar dziękowała wszystkm  uczniom i nauczycielom za serce i pasję wkładane w pracę w tym roku szkolnym i życzyła udanych wakacji.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza