FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Previous Next

Spotkanie grupy Erasmus+

W dniu 5 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie uczniów z naszej grupy projektu Erasmus+. Podsumowaliśmy wizytę w Turcji, a uczniowie którzy wzięli udział w tej wizycie, opowiedzieli o swoich doświadczeniach i wrażeniach. Omówiliśmy również program nadchodzącej wizyty w Polsce (to już za 1,5 miesiąca!), wysłuchaliśmy propozycji i podzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami i obawami (tak! też się obawiamy... przecież chcemy, żeby wszystko było jak najlepiej). Niemniej, wszyscy z czekamy na te wydarzenie...

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza