FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

2 grudnia na Uniwersytecie Pedagogicznym uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy wręczyła Pani Kurator Barbara Nowak. Z naszej szkoły takie stypendium w roku szkolnym 2022/2023 będą otrzymywały dwie uczennice - Natalia Ponomarenko i Oliwia Małka.

Serdecznie gratulujemy i jesteśmy z Was dumni!

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza