FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

160 Rocznica Powstania Styczniowego

22 stycznia będziemy obchodzić 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego - jednego z największych zrywów narodowych w XIX wieku. Z tej okazji klasa 1bg udała się na wystawę "Powstanie Styczniowe w 160 rocznicę zrywu". Wystawa znajduje się w Sukiennicach.

Uczniowie mieli szansę zobaczyć pamiątki, listy, obrazy z tamtego okresu. Na wystawie przedstawione były również, chwytające za serce, odezwy i listy do uczestników powstania a także broń, z której korzystali walczący. W dzisiejszych czasach jest to  szczególnie ważne, aby Polacy, a zwłaszcza młodzież, znali swoją historię i wielkie czyny naszych rodaków. Dzięki takiej wystawie mamy ku temu doskonałą okazję.160 rocznica Powstania Styczniowego
Powstanie styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 roku. Było to najdłużej trwające polskie powstanie, ale też ostatnia próba podjęta przez Polaków w XIX wieku na odzyskanie niepodległości. Powstanie skierowane były przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Powstanie trwało do jesieni 1864 roku, a swoim  zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, w tym Królestwo Polskie. Powstanie Styczniowe, które miało charakter wojny partyzanckiej to ponad 1200 bitew i potyczek;  wzięło w nim  udział ponad 200 tysięcy osób. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się przegraną powstańców. Pomimo klęski i strat, jakie ponieśliśmy w walkach a także innych represji, takich jak zsyłki na Syberię, idea walki o niepodległość i pamięć o powstaniu przekazywana była kolejnym pokoleniom młodych Polaków. To właśnie ich wiara, nadzieja i pamięć o naszej historii ostatecznie doprowadziły w 1918 roku do odrodzenia Państwa Polskiego.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza