FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Tydzień Zawodowców i Otwarte Soboty

Zapraszamy wszystkich, którzy myślą o wyborze szkoły ponadpodstawowej na Krakowski Tydzień Zawodowców, który odbędzie  w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych  w dniach 27 - 31 marca 2023r. w godzinach 12.00-14.00 oraz na Soboty Otwarte 1 kwietnia i 27 maja w godz.9.00- 13.30. 

Harmonogram:

 KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW

27 marca 2023r.

Poniedziałek w drukarni. Oprowadzenie po warsztatach drukarskich, prezentacja maszyn drukarskich i omówienie zasad druku oraz specyfiki pracy drukarza. Spotkania i rozmowy z nauczycielami.

28 marca 2023r.
Wtorek z fotografią. Prezentacja kierunków: technik fotografii i multimediów oraz fotograf. Oprowadzenie po studio fotograficznym i pracowni cyfrowej obróbki obrazu. Prezentacja technik oświetleniowych i obróbki zdjęć w programach graficznych. Spotkania z nauczycielami, którzy omówią program nauczania oraz możliwości zatrudnienia absolwentów.

29 marca 2023r.
Środa z reklamą. Prezentacja kierunku: technik reklamy. Zajęcia warsztatowe prowadzące do zaprojektowania logo, opracowania koncepcji nowej, oryginalnej marki. Zwiedzanie pracowni projektowania reklamyi rozmowy z nauczycielami..

30 marca 2023r.
Czwartek z grafiką i poligrafią cyfrową. Prezentacja kierunków: technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Oprowadzenie po pracowniach projektowania cyfrowego i druku 3D. Spotkania z nauczycielami i uczniami, którzy przybliżą zasady projektowania i druku.

31 marca 2023r.
Piątek introligatorski. Prezentacja kierunku operator procesów introligatorskich. - zaprezentowanie narzędzi i urządzeń introligatorskich,
- zapoznanie z procesem technologicznym wykonywanego produktu. Oprowadzenie po pracowniach introligatorskich, rozmowy z nauczycielami.

OTWARTE SOBOTY 1 kwietnia, 27 maja 2023r.

Oprowadzanie po pracowniach i prezentacja kierunków kształcenia: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik reklamy, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, fotograf (szkoła branżowa), operator procesorów introligatorskich (szkoła branżowa), drukarz offsetowy (szkoła branżowa)

Grafika i poligrafia cyfrowa: przygotowanie publikacji do druku, wykonywanie projektów graficznych, pokaz druku cyfrowego oraz druku 3D.

 Fotografia i multimedia: warsztaty prawidłowego fotografowania, fotografia portretowa i reklamowa, obróbka cyfrowa obrazu, możliwości animacji.

 Reklama: jak zaplanować strategię reklamową firmy, projektowanie i wykonywanie materiałów reklamowych.

 Drukarz: tajniki pracy w nowoczesnej drukarni, obsługa maszyn drukujących, czym jest forma drukowa.

Introligator: przygotowanie narzędzi i urządzeń introligatorskich, proces technologiczny wykonywanych produktów.

 

Spotkanie z doradcą zawodowym: czym się kierować przy wyborze zawodu?

Integracja- spotkanie ze specjalistami oraz pedagogiem szkolnym.

Samorząd Uczniowski - jak wspierać samorządność uczniów.

Strefa wolnego zwiedzania: zapoznanie się z infrastrukturą szkoły, spotkanie z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących.

 

 

 

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza