FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Prelekcje w Wyższej Szkole Zarzadzania i Bankowości

25 maja uczniowie klas 2 bg i 3 bg uczestniczyli w prelekcjach pod wspólnym tytułem „ Jak zostać inżynierem”. W ramach zajęć pracownicy WSZiB przygotowali dwa rodzaje warsztatów. Pierwszy to: „Moja pierwsza wizytówka szansą na zdobycie najlepszej pracy".

Celem warsztatów było przedstawienie uczniom, jak skutecznie stworzyć swoje CV, gdzie umieścić informacje oraz jak przedstawić swój profil zawodowy.

Na tym warsztacie uczestnicy przygotowali własne CV. Drugi warsztat to: „Narzędzia mocy w Power BI", na którym przedstawiono możliwości wykorzystania wybranych narzędzi dostępnych w programie Power BI Desktop, jak modelować i wizualizować dane oraz budować atrakcyjne narracje cyfrowe.

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza