FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Podsumowanie programu #SU-wak w Urzędzie Miasta

20 czerwca w Urzędzie Miasta odbyło się podsumowanie Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-wak , który jest realizowany  w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”. Program #SU-w-ak jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego. Jego celem  jest aktywizowanie samorządów uczniowskich, promocja samorządności uczniowskiej w szkołach, finansowe wsparcie działalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podnoszenie umiejętności organizacyjnych organów samorządów uczniowskich. Nasz szkoła dostala wspacie finasowe dwóch prowadzonych w szkole projektów.

UM 1

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza