FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

ZAPLANOWANE TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 SESJA STYCZEŃ – LUTY 2021

KLASY:  IV ag, IV bg, IV cg, IV df, IV ef, IV fgr

uczniowie i absolwenci poprawiający egzamin

Część pisemna - 12 stycznia 2021 r.

Część praktyczna:

kwalifikacja AU.23            –          17 – 19 stycznia  2021 r.
kwalifikacja AU.28            –          17 – 19 stycznia  2021 r.

kwalifikacja AU.29            –          17 – 18 stycznia  2021 r.

kwalifikacja AU.30            –          13 – 14 stycznia  2021 r.

kwalifikacja AU.54            –          13 – 16 stycznia  2021 r.

kwalifikacja AU.55            –          13 – 25 stycznia oraz 11 – 19 lutego  2021 r.

kwalifikacja A.25               –          17 – 19 stycznia  2021 r.

kwalifikacja A.55               –          13 – 16 stycznia oraz 11 – 19 lutego  2021 r.

 

Składanie deklaracji do egzaminu

Uczniowie składają deklaracje do wychowawcy klasy. Właściwą deklarację należy pobrać z plików poniżej, wypełnić w komputerze (nie odręcznie!!!) dokładnie wszystkie rubryki zaznaczone kolorem, dołączyć kserokopię dokumentu do dostosowania warunków egzaminu (jeśli dotyczy) potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przekazać poprawnie wypełnioną i własnoręcznie podpisaną deklarację z załączonym dokumentem wychowawcy klasy.

Termin przekazania deklaracji wychowawcom –
11 września 2020 r.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza