FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

VIII MAŁOPOLSKIE DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE

 

Szkolny etap VIII MAŁOPOLSKIEGO DYKTANDA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO „Po polsku o historii” odbędzie się 1 października 2020 roku (czwartek) o godz. 13.00.

Organizatorami konkursu Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” są Fundacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w tej formie konkursu, proszeni są o zgłoszenie swojego uczestnictwa nauczycielom języka polskiego do 29 września (wtorek).

Uczestników konkursu obowiązuje strój galowy.

Życzymy sukcesów w zmaganiu się z trudnościami ortograficznymi!

szkolny koordynator konkursu

Anna Wnętrzak-Wnorowska

 

 

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza