FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

128. rocznica urodzin Zenona Klemensiewicza

Delegacja uczniów z klas II ag i IV cg wraz z panią prof. Anną Wnętrzak-Wnorowską udała się 3 września br. na Cmentarz Rakowicki na grób patrona naszej szkoły – Zenona Klemensiewicza, aby – jak co roku – złożyć kwiaty i zapalić znicze na Jego mogile.

Prof. Zenon Klemensiewicz urodził się 2 września 1891 roku w Tarnowie. Wspominamy Go jako profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, językoznawcę, dydaktyka, polonistę i wspaniałego pedagoga, a także autora ponad 500 publikacji. W maju obchodziliśmy 45. rocznicę nadania naszej szkole imienia prof. Zenona Klemensiewicza. Jesteśmy jedyną w Polsce szkołą średnią, której patronem jest wybitny językoznawca, Zenon Klemensiewicz. [gallery ids="3442,3443"]
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza