FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

SESJA zimowa 2020 r. KLASY: IVag, IVbg, IVcr, IVdf, IVer, uczniowie i absolwenci poprawiający egzamin Część pisemna - 10 stycznia 2020 r. Część praktyczna: kwalifikacja A.20 – 17–19 stycznia 2020 r. kwalifikacja A.25 – 17–19 stycznia 2020 r. kwalifikacja A.26 – 17–18 stycznia 2020 r. kwalifikacja A.27 – 13–14 stycznia 2020 r. kwalifikacja A.54 – 11–14 stycznia 2020 r. kwalifikacja A.55 – 11–20 stycznia oraz 7–12 lutego 2020 r. kwalifikacja AU.29 – 17–18 stycznia 2020 r. kwalifikacja AU.54 – 11–14 stycznia 2020 r. Deklaracje uczniowie wypełniają z wychowawcami, absolwenci składają osobiście bezpośrednio u kierownika szkolenia praktycznego - pok. 2.12. Nieprzekraczalny termin złożenia deklaracji – 15 września 2019 r. Deklaracja przystąpienia do egzaminu 
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza