FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Delegacja na Cmentarzu Rakowickim w 155. rocznicę urodzin Wacława Anczyca

 

 

...Żeby pamięć po sobie zachować,

Zamiast imię w kamieniu ryć,

Zostaw takie czyny i słowa,

Które nauczą młodych żyć..

/Maria Korczakowa/

 

4 lutego mija 155. rocznica urodzin Wacława Anczyca – założyciela naszej szkoły. Aby godnie uczcić pamięć o Zmarłym, delegacja Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych złożyła kwiaty i znicze na Jego grobie.

Wacław Anczyc zostawił po sobie pomnik – naszą szkołę, która działa od 112 lat.

Cześć Jego pamięci.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza