FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Zakończenie roku klas maturalnych

30.04.2021r. (piątek) odbędzie się zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Niestety, w warunkach epidemicznych ograniczy się ono do rozdania świadectw ukończenia technikum, nagród i dyplomów dla wyróżnionych m. in. za osiągnięcia dydaktyczne, wzorową postawę, konkursy, frekwencję. Ponadto, absolwenci odbiorą dokumenty składane w procesie rekrutacji oraz w całym cyklu kształcenia.
 
O organizacji zakończenia roku poinformują wychowawcy klas maturalnych.
 
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza