FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Egzamin maturalny - maj 2021

Absolwenci z poprzednich lat, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w bieżącym roku szkolnym proszeni są o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi na stronie naszej szkoły w zakładce "dla uczniów - egzamin maturalny" oraz w załącznikach poniżej:

- Harmonogram (data/godzina egzaminu);

- Przybory;

- Wytyczne MEiN, GIS, MZ – proszę bezwzględnie je stosować.

Na egzamin maturalny w każdym dniu proszę wchodzić do budynku Zespołu Szkół głównym wejściem – przy portierni będzie umieszczony wykaz sal egzaminacyjnych, do których bezpośrednio proszę się udać.

Jeśli egzamin rozpoczyna się o:

- godz. 9.00 do budynku szkoły proszę wchodzić od 8.15;

- godz. 14.00 do budynku szkoły proszę wchodzić od 13.15.

Obowiązkowo absolwent musi posiadać dokument tożsamości: dowód osobisty/paszport.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza