FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Wizyta w Radzie Miasta Krakowa

W dniu 30 marca Uczniowie naszej Szkoły udali się do Rady Miasta Krakowa. Po Magistracie Uczniów oprowadzał Pan Radny Adam Migdał, który opowiadał o historii samorządu i odpowiadał na pytania. Najciekawszą częścią był udział w obradach Sesji Rady Miasta. Uczniowie przyglądali się jak przebiegają obrady, jak wygląda głosowanie oraz zgłaszanie interpelacji. Było to bardzo ciekawe doświadczenie.
Wizyta w Radzie Miasta jest elementem projektu Uczeń-Obywatel.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza