FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

53. rocznica tragicznej śmierci Zenona Klemensiewicza

Był wielkim patriotą, co szczególnie przejawiało się w miłości do języka polskiego. To była jeszcze XIX-wieczna cecha polskiego charakteru; gdyż teraz już nie ma takiego umiłowania mowy ojczystej. Wtedy język był skarbem narodowym, ostatnią wartością, która została wszystkim Polakom, chociaż kraj był rozdarty między zaborców. U ojca to umiłowanie języka jako wartości narodowej było szczególnie widoczne.

/Irena Bajerowa z domu Klemensiewicz/

 

2 kwietnia 2022 roku mija 53. rocznica tragicznej śmierci Zenona Klemensiewicza – patrona naszej szkoły. Aby godnie uczcić pamięć Zmarłego uczniowie klasy I er, I bg i IV ef złożyli wiązankę i znicze na jego grobie.

Prof. Zenon Klemensiewicz urodził się 2 września 1891 roku w Tarnowie. Był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnym językoznawcą, dydaktykiem, polonistą i wspaniałym pedagogiem, a także autorem ponad 500 publikacji.

Jego życie zostało przerwane nagle, 2 kwietnia 1962 roku, gdy wracał do Krakowa z Warszawy, gdzie uczestniczył w konferencji prasoznawczej. Zginął w katastrofie lotniczej w okolicach Zawoi. W tym dniu padał śnieg, gęste mgły spowiły Beskidy, a wśród nich Policę – górę, na której rozbił się samolot, wiozący 48 pasażerów i 5 osób załogi. (W 1972 roku utworzono tam Rezerwat Przyrody na Policy imienia Profesora Zenona Klemensiewicza; nazwę tę nadano dla upamiętnienia sławnego językoznawcy). Do tej pory nie wyjaśniono przyczyn tej katastrofy lotniczej.

Krystyna Pisarkowa – była studentka Profesora, późniejszy językoznawca, tak wspomina dzień śmierci swego wykładowcy: ,,Dziwne to było, że Profesor, który nie chorował, chorował. Ale już 1 kwietnia ruszył znów do Warszawy, na Radę Naukową. Leciał samolotem, wracał tzw. ,,wcześniejszym”, 2 kwietnia. Czytałam książkę, patrzyłam na burzę śnieżną za oknem. Czekałam na samolot, a nawet dzwoniłam na lotnisko, czego nigdy nie czyniłam dotąd. Chciałam wiedzieć, czy mąż wylądował, ale on wrócił tym ,,późniejszym”. Wiadomość o katastrofie usłyszeliśmy już we dwoje.”
Zenon Klemensiewicz i Walery Pisarek – też językoznawca, wówczas bardzo młody naukowiec – zamienili się biletami na samolot.

W tak tragicznych okolicznościach odszedł Człowiek niezwykle zasłużony dla polskiej nauki, kultury i szkolnictwa, a jednocześnie bardzo skromny.

8 kwietnia 1969 roku w kościele św. Anny w Krakowie, ks. kardynał Karol Wojtyła wygłosił nad Jego trumną kazanie, w którym Zmarłemu oddał hołd. W tym samym dniu na Cmentarzu Rakowickim żegnali Profesora, pogrążeni w żałobie: rodzina, przyjaciele, liczni wychowankowie, duchowni, profesorowie UJ, pracownicy PAN i tłumy krakowian.

Za kilka tygodni – 18 maja 2014 roku – będziemy obchodzić 48. rocznicę nadania przez władze oświatowe naszej szkole imienia Profesora Zenona Klemensiewicza. Wyboru patrona dla szkoły dokonał ówczesny dyrektor Stanisław Zych wraz z Gronem Pedagogicznym. Uroczystości związane z nadaniem szkole imienia i jej jubileuszem obchodzono 18 maja 1974 roku w Teatrze „Bagatela”. Na akademii, w dowód uznania, odznaczono ją medalem imienia Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Miasta Krakowa.

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza