FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

2az na wystawach fotograficznych

20 kwietnia grupa fotografów z klasy 2az udała się do NCK-u na nowe wystawy fotograficzne. „Amerykański Mit” – wystawa fotografii Marka Norka, „Były sobie rzeźby w mieście….” – wystawa fotografii Tadeusza Cukra oraz Fotografie miesiąca pt,, Ubierz się w książkę". Piękne zdjęcia są wspaniałą inspiracją do dalszej pracy i nauki.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza