FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

SU - nagrody rozdane

Kolejny raz nasi uczniowie mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami i zdolnościami. Zwycięzcami w projekcie Solidarni z Ukrainą zostali Paweł Gzyl z klasy 2 az, Dominika Skóra z klasy
2 az i Wiktoria Jaworska  z klasy 1 df.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnych projektach Samorządu Uczniowskiego.

 

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza