FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Previous Next

Pierwsza mobilność dla koordynatorów - szkolenie

W dniach 19-26 października 2018 r. wzięliśmy udział w szkoleniu otwierającym dwuletni projekt w szkole. Szkolenie to odbyło się w Palermo, we Włoszech i dotyczyło wprowadzenia debaty jako metody pracy z uczniami i formy realizacji projektu Erasmus+ pt. “Wzbogacanie postaw obywatelskich poprzez debatę”. Trzydniowe szkolenie zostało poprowadzone przez panią Barbarę Svagan, przedstawicielkę szkoły ze Słowenii, która specjalizuje się w przeprowadzaniu międzynarodowych debat. Teraz wiemy jak przygotować naszą młodzież do debat!

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza