FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Jak przeprowadzić dobrą debatę w szkole?–szkolenie z programu Erasmus+

15 listopada 2018r.  przeprowadziłyśmy szkolenie dotyczące metody debaty. Omówiono jej przebieg, scharakteryzowano stronę argumentów i kontrargumentów, sposób jej oceniania i punktowania. Po części teoretycznej uczniowie pracujący w projekcie Erasmus+ wraz z opiekunami przeprowadzili debatę do tematu „Media społecznościowe przynoszą więcej strat niż korzyści”. Temat ten będzie również poruszany podczas najbliższej wizyty w ramach projektu do Turcji, która odbędzie się 1-8 grudnia 2018r.

Zapraszamy do zobaczenia jak to wyglądało!

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza