FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Previous Next

Cyberprzemoc - temat ciągle aktualny

Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach wynika, że z cyberprzemocą w różnych postaciach spotyka się dziś prawie każdy nastolatek, a wielu młodych ludzi jest jej sprawcami. Podstawą bezpieczeństwa w sieci są świadomość zagrożeń i znajomość ich specyfiki. Czym jest cyberprzemoc, jak łatwo stać się zarówno jej ofiarą jak i sprawcą dowiedzieliśmy się podczas szkolenia, które odbyło się w naszej szkole 23 listopada 2018 r.

Cyberprzemoc będzie tematem debat podczas wizyty w Bułgarii w październiku 2019 r. Chcemy aby liderzy klas, którzy wzięli udział w tym szkoleniu przeprowadzili je w swoich klasach w ramach pracy w projekcie Erasmus+. Z całą pewnością temat jest ważny dla naszej młodzieży, jak i dla nas dorosłych.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza