FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Aneks do historii

W piątek 18 listopada klasa 1bg wzięła udział w wykładzie Pana doktora Tomasza Grabowskiego, specjalisty dziejów starożytnych, na temat  Ptolemeusze, Kamień z Rosetty i odczytanie hieroglifów. Wykład odbył się w Collegium Witkowskiego, czyli w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczniowie mogli  pogłębić swoją wiedzę oraz zobaczyć jak wygląda prawdziwy wykład na najlepszej polskiej uczelni wyższej. To było ciekawe doświadczenie. Kto wie, może wśród naszych uczniów są przyszli studenci historii...

Anna Głąb

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza