FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Muzeum Pałac Krzysztofory - "Kraków od początku, bez końca"

„Od początku” nie wymaga chyba wyjaśnień. „Bez końca”, bo miasto ma tyle historii i kontekstów, że nie sposób opowiedzieć o wszystkim. „Bez końca”, bo choć opowieść doprowadzono do współczesności, to przecież miasto trwa dalej, wciąż zmieniając swoje oblicze. Na nowej wystawie stałej w Pałacu Krzysztofory historia, magia i legenda splatają się z codziennością i współczesnością, tworząc różnorodną, barwną i intrygującą opowieść. Bo taki właśnie jest Kraków.

 

Uczniowie klasy 2bg mogli wniknąć w przeszłość Krakowa, dzięki kilkuset eksponatom z kolekcji Muzeum Krakowa. Wśród nich znajdowały się te szczególnie krakowskie, jak strój Lajkonika, szopka krakowska, czy maszkarony; te szczególnie związane z lokalnymi instytucjami, jak srebrny kur Bractwa Kurkowego z XVI w., pierścień i berełko burmistrzów krakowskich z tego samego stulecia, lada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej z XVIII w., ale również dzieła sygnowane nazwiskami Jana Matejki, Józefa Mehoffera, Zofii Stryjeńskiej, Jacka Malczewskiego, Wojciecha Weissa czy Wlastimila Hoffmana. Mieliśmy też okazję wejścia do… szopki krakowskiej.

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza