FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

W Poligrafiku po pierniku

Szkoła uczestniczy w Programie Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak (Samorząd Uczniowski w Akcji), finansowanym z środków Gminy Miejskiej Kraków, którego operatorem jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza