FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

ZAPLANOWANE TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

ZAPLANOWANE TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA letnia 2020 r.

KLASY: II ag, II bg, II cg, II fr, III df, III ef, III az

uczniowie i absolwenci poprawiający egzamin

Część pisemna - 23 czerwca 2020 r.

Część praktyczna:

kwalifikacja AU.16           –          29 czerwca 2020 r.

kwalifikacja AU.17           –          29 - 30 czerwca 2020 r.

kwalifikacja AU.23           –          24 – 26 czerwca 2020 r.

kwalifikacja AU.29           –          24 czerwca 2020 r.

kwalifikacja AU.54           –          26 czerwca 2020 r.

kwalifikacja A.20              –          26 czerwca 2020 r.

kwalifikacja A.25              –          24 czerwca 2020 r.

kwalifikacja A.27              –          25 czerwca 2020 r.

kwalifikacja A.54              –          26 czerwca 2020 r.

 

Odbiór zaświadczeń i dyplomów

po sesji letniej 2020 r.

Odbieranie zaświadczeń w sekretariacie uczniowskim –
31 sierpnia 2020 r.

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza