FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Informatory

Informatory dla klas I

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że do dnia 1 września 2020 r. zostaną opublikowane informatory zawierając m. in. przykładowe zadania jakie mogą wystąpić na egzaminie zawodowym przeprowadzanym od nowego roku szkolnego 2020/2021 (zgodnie z art. 121.2 ustawy z dnia 22listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw).

 

Informatory dla klas II i III:

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza