FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Małopolska Chmura Edukacyjna (VI edycja) - Technika w Gminie Miejskiej Kraków - obszar przedsiębiorczość, język angielski

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza