FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

„Małopolska Chmura Edukacyjna VII w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0019/22

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza